logo-right

Участие на "Пенков, Марков и партньори" в специализиран семинар по актуални правни и данъчни въпроси

25 Март 2014

Адвокатско дружество “Пенков, Марков и партньори” участва със свой лектор на проведения на 20.03.2014г. в Софарма Бизнес Тауърс, гр. София семинар, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара. Мероприятието предизвика значителен интерес между членовете на Камарата, като над 200 представители на бизнеса в страната се възползваха от поканата и възможността да се запознаят с важни за дейността им правни и данъчни теми.

Адв. Юра Минчева от екипа на ПМП изнесе презентация на тема “Агресивни търговски практики. Потребителски права и отговорност на производителя” пред присъстващите на семинара мениджъри, прокуристи, юристи и др. представители на бизнеса.

Фокусът на лекцията бе насочен към изясняване пределите на и допустимите търговски практики при продажби на потребители, отговорността на производителите и дистрибуторите при дефекти и  реализиране на рекламации. Темата е особено важна и актуална предвид най-новата практика на административните органи, дефинираща средностатистическия български потребител като по-уязвим от обичайно възприетото до момента в националната и европейска практика.