logo-right

PM&P участва в Дни на отворените врати в Патентно ведомство

21 Октомври 2014

На 15 и 16 октомври се проведоха дните на отворените врати в Патентно ведомство, на които присъстваха и адвокати от PM&P, като целта ни беше да бъдем част от процеса по внедряване на нoвата online базирана система, спонсорирана от Ведомството по хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM). По план тази онлайн базирана  платформа трябва да заработи от началото на следващата година, като посредством нея се цели да се спестят средствата и усилията на заявителите. 

Нашите представители – Ралица Тихова и Калина Савова от работната ни група по интелектуална собственост са едни от първите, които успяха практически да видят как функционира системата и да подадат заявления за регистрация на марка, подновяване на срока на действие, промяна в обстоятелства, вписване на лицензионни договори пр.

Това да бъдем винаги в крак с новите тенденции, както спрямо новостите в законодателството, така и по отношение на възможностите да бъдем ефективни технически, е полезно за нашите клиенти и спестява тяхното време и средства.