logo-right

Започна финализирането на една от най-значимите M&A сделки в банковия сектор за 2016 година

07 Юни 2016

ПМ&П в качеството си на консултант на 4FINANCE успешно стартира и завърши процедурата пред Българската народна банка за издаване на предварително одобрение за косвеното придобиване на 100% от акциите в капитала на TBI Банк ЕАД. Съобщение за одобрението бе публикувано на уебстраницата на Българската народна банка на 27.05.2016 г.

За реализацията на тази сделкa ПМ&П организира и ръководи международен екип от адвокати с цел извършването на правните анализи на TBI Банк, клонът и дъщерните дружества на банката в Румъния, като освен това изработи и цялостен механизъм за преструктурирането групата от дружества на продавача Kardan Financial Services B.V., което е едно от важните условия по реализацията на сделката.

Екипът на ПМ&П също така оказа цялостно сътрудничество в преговорния процес между продавача и купувача 4FINANCE HOLDING S.A., изготвяйки всички необходими документи и договори за прехвърлянето на акциите от капитала на едноличния собственик на банката TBIF Financial Services B.V.

Групата на 4FINANCE е една от най-големите и бързо разрастващи се групи за мобилно и онлайн потребителско кредитиране в Европа и понастоящем извършва дейност чрез местни юридически лица в 14 държави: Аржентина, Армения, България, Чехия, Дания, Финландия, Грузия, Латвия, Литва, Мексико, Полша, Румъния, Испания и Швеция. Планираното е изцяло в съответствие с целите на холдинга и е насочено към извършването на нови инвестиции в търговски дружества, извършващи финансови услуги.

Към момента продължаваме консултирането на 4FINANCE във връзка с осъществяването на останалите условия по сделката, която е все още в процес на изпълнение.

В хода на проекта са ангажирани над 15 квалифицирани адвокати, ръководени от управляващия съдружник Владимир Пенков и съдружниците Иван Марков и Светослав Димитров.