logo-right

"Пенков, Марков и партньори" вече е член на Българския форум на бизнес лидерите

12 Февруари 2007

С радост бихме желали да съобщим на всички колеги, приятели, партньори и клиенти, че на 5 февруари 2007 г. Пенков, Марков и партньори беше приет за член на Българския форум на бизнес лидерите (Асоцииран с международния форум на бизнес лидерите на Принца на Уелс), като лично неговият председател г-н Максим Бехар връчи Сертификата за членство. Форумът е утвърдена организация, която работи активно за утвърждаване бизнес практики и бизнес взаимоотношения. Също така форумът действа като посредник при осъществяването на междубраншови взаимоотношения с водещи лидери на българския, регионалния и международен бизнес. Пенков, Марков и партньори ще се включи активно в дейността на форума, за да направи своя принос в изграждането на бизнес отношения, основаващи се на моралните ценности, както и да утвърди репутацията си на почтен, компетентен и професионален партньор.