logo-right

Guide to Doing Business в България

06 Април 2017

Верни на ангажиментите, свързани с членството ни като изключителен представител на Lex Mundi мрежата за България, както и на желанието ни да популяризираме България като добра дестинация за инвестиции, ние от екипа на Пенков, Марков и партньори сме подготвили и постоянно актуализираме подробен справочник с насоки за осъществяване на бизнес в България (Guide to Doing Business in Bulgaria), който предоставя задълбочен поглед върху тенденциите в бизнеса, икономическата, политическата и културната сфера в страната и е на разположение както на съществуващите участниците на пазара, така и на потенциални бъдещи инвеститори, като им предоставя общ преглед на инвестиционния климат в България.

Guide to Doing Business in Bulgaria е лесно достъпен на уебсайта на Пенков, Марков и партньори, както и на уебсайта на Lex Mundi (http://www.lexmundi.com/lexmundi/Guides_to_Doing_Business.asp).

Поредицата от справочници Lex Mundi Guides to Doing Business е важен инструмент при стартирането и осъществяването на бизнес в глобален мащаб, улесняващ проучването на международните пазари и стратегическото бизнес планиране в повече от 100 юрисдикции по света (http://www.lexmundi.com/lexmundi/Resources.asp).