logo-right

България закупува нови военно-транспортни самолети

10 Март 2006

След повече от година преговори между българското Министерство на отбраната и италианската компания „Аления Аеронаутика” С.п.а., на 24.02.2006 г. се състоя тържественото подписване на договор за доставка на 8 военно-транспортни самолета тип C27J Spartan за нуждите на военно въздушните сили, като цената на първите 5 самолета е 91 794 000 евро. Паралелно с договора за доставка бе подписано и офсетно споразумение, чиято обща стойност е в размер на 223 млн. евро.

Сделката ще доведе до съществено модернизиране на българските военновъздушни сили в съответствие със стандартите на НАТО и до драстично повишаване на тяхната мобилност. Същевременно изпълнението на офсетната програма ще даде съществен тласък на българската икономика, не само по отношение на дейностите, пряко свързани с военната сфера, но и в общ план, както и на италианските инвестиции в страната и навлизането на модерните технологии.

Цялостното правно обслужване на сделката бе осъществено от правен екип, състоящ се от квалифицирани юристи от Пенков, Марков и Партньори и от корпоративните юристи на италианското дружество - доставчик.