logo-right

Vienna Economic Talks – Belgrade Meeting 2017

22 Май 2017

За пореден път Виенският икономически форум (Vienna Economic Forum) проведе своето посветено на икономическото развитие и интегритета на страните от Югоизточна Европа събитие „Vienna Economic Talks”. Срещата се състоя на 21 и 22 май 2017 г. в Белград, като домакин бе Сръбската търговско-промишлена палата.

На срещата бяха обсъдени както перспективите на Р. Сърбия по пътя към присъединяването й към ЕС, така и общия имидж и позициониране спрямо инвеститорите на страните от региона, включително България, и мерките, които могат да бъдат взети в рамките на сътрудничеството на държавно и неправителствено ниво за подобряване на атрактивността за преки чуждестранни инвестиции.

Както всяка година, и на тази среща присъстваха и взеха участие в тематичните панели представители на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ -  управляващият партньор Светослав Димитров и адв. Атанас Вълов.