logo-right

ЗАВЪРШЕНА УСПЕШНА СДЕЛКА, СВЪРЗАНА С ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

22 Юни 2017

Отличният опит и репутация на ПМ&П на българския пазар бяха признати още веднъж след успешното приключване на сделка, свързана с проектно финансиране, сключена между Дайрева БВ и Профи Кредит България, дъщерно дружество на ПРОФИРЕАЛ Груп СЕ.

През последната година екипът на ПМ&П, специализиран в областта на корпоративното финансиране, работеше като доверен консултант и посредник на двете страни по сделката във връзка с предоставянето на трансграничен несиндикиран заем на Профи Кредит България в размер на до 14 млн. евро.

На ПМ&П бе възложено координирането на международните правни екипи, които имаха задача да намерят най-доброто решение, с което от една страна да се съгласуват интересите и на двете страни, а от друга да се предостави и съвет относно структурата на сделката, основното споразумение за финансиране и различни чешки обезпечения. Нашите експерти отговаряха изцяло за учредяването на залог върху вземания, произтичащи от над 5 500 договора за потребителски кредити в България, който беше едно от предвидените обезпечения, свързани с финансирането.

Екипът на ПМ&П получи висока оценка от клиентите за своята почтеност и професионализъм, които именно са причината успешно да изпълним функцията на доверен консултант и на двете страни по сделката.