logo-right

УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕБВР

25 Юли 2017

От декември 2015 г. насам ПМ&П регулярно съветва ЕБВР във връзка със събирането на заемни средства, предоставени на Фонда за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ за целите на ускоряване на инвестициите в разходно-ефективни мерки за енергоспестяване по Закона за енергийната ефективност в множество съществуващи държавни, общински и частни сгради.

В резултат на дълготрайното и отлично сътрудничество с отдел „Корпоративни събирания“ на ЕБВР, оглавяван от директора Камен Захариев и главния юрисконсулт Матю Кумберпач, екипът на ПМ&П успя да събере по-голямата част от предоставените заемни средства чрез иницииране на процедура за извънсъдебно събиране на вземания по Закона за договорите за финансово обезпечение, а впоследствие и по Закона за особените залози, като в резултат е насочено изпълнение върху портфолио от 38 заложени вземания в полза на ЕБВР.

В течение на около година и половина нашият екип по събиране на вземания предоставя постоянно съдействие на банката и осъществява комуникацията с 29 крайни длъжници по договорите за енергиен инженеринг с гарантиран резултат (ЕСКО договори), обезпечавайки безпроблемното взаимодействие с тях и своевременно изплащане на дължимите суми към ЕБВР в резултат на процедурите за извънсъдебно събиране на вземанията. В допълнение, като алтернативен метод за събиране, наскоро консултирахме и предоставихме съдействие при преговорите и успешното прехвърляне на портфолио от 4 големи вземания към държавния Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници.

Понастоящем възлагането все още не е приключил и макар нашите усилия да са високо оценени от клиента проектът все още остава с голяма сложност не само поради спецификата на ЕСКО договорите, но и поради съществуващите правни отношения към момента на започване на процедурите по извънсъдебно събиране на вземанията, разнообразието и големият брой на крайните длъжници и тяхното тежко финансово състояние.