logo-right

Ограниченията на плащанията в брой отново на прицел

25 Септември 2017

Ограниченията на плащанията в брой отново на прицел

 

На 14.09.2017 г. беше открита процедура по обществена консултация на проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност. Проектът е изготвен от Министерство на финансите и както вече е обичайна практика да се променят и други, съвсем различни закони и този път освен данъчни закони се цели, посредством разпоредбата на § 39, внасянето на промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Желанието на финансовото ведомство е прагът ограничаващ плащанията в брой да бъде намален от 10 000 лева (както е сега) на 5 000 лева.

Тази инициатива идва по-малко от четири месеца след като през юни 2017 г. беше предложено таванът на кешовите плащания да бъде намален поетапно, като целта беше от 1 януари 2019 той да падне на 1 000 лева. Но това предложение на министерски съвет не срещна необходимата подкрепа в Народното събрание на Република България.

На практика и в случай на успех, всяко плащане на стойност равна или над 5 000 лева, задължително би се извършвало само чрез превод или внасяне по платежна сметка.