logo-right

Първи практически насочен семинар на тема кибер престъпления и защита на лични данни

main_picture

16 Октомври 2017

Първи практически насочен семинар на тема кибер престъпления и защита на лични данни

На 03.10.2017 г. екипът на „Пенков, Марков и партньори“ в областта на защита на личните данни сподели многогодишния си опит по време на практическия уъркшоп с наименование „Кибер сигурност – информация и лични данни. Бъдете нащрек!“.

Нашият правен офис бе съорганизатор на събитието, целта на което бе да запознае заинтересованите участници с възможните технически, правни, застрахователни и PR действия, като даде практически съвети какви стъпки следва да предприемат, за да се предпазят от кибер атака, как да реагират по време на такава атака, за да минимизират рисковете, включително и репутационните такива, и съответно да защитят своите права и бази данни.

Независимо че темата стана актуална едва през последните месеци заради изтичащия срок за имплементиране в българското законодателство на новия Регламент 2016/679 за защита на личните данни, придобил популярност в обществеността като GDPR /General Data Protection Act/, правният ни екип вече повече от 18 месеца извършва одити на клиенти за вътрешната им организационна, документална и техническа готовност да отговорят на завишените изисквания на GDPR, изготвя необходимата документация, извършва обучения на служителите и т.н. Преминалите тази процедура наши клиенти са повече от 50.

В рамките на практическия форум нашите колеги лектори - Николай Цветанов, Лора Георгиева и Румяна Йорданова, предоставиха широк набор от насоки и препоръки, базирани на реалните случаи от нашата практика, натрупана включително при извършваните реални проверки от експерти на КЗЛД и процесуалното представителство, в т.ч. воденето на дела от името на нашите клиенти срещу актове, издадени от Комисията. Разисквани бяха и правните механизми за преодоляване на неблагоприятните последствия от неправомерно обработване и злоупотреба с лична информация в кибер пространството.

Надсловът на правната ни презентация стана силно популярен и присъстващите го определиха като слоган на събитието – „информацията, съхранявана онлайн е „новото злато“ и най-ценното благо в 21 век“, освен че бе добре възприет, се отрази и широко във всички водещи български медии – БНТ, БТВ, Нова Телевизия, както и от много други, сред които: tvevropa.bg, bgonair.bg, tvplus.bg, bnr.bg, news.bg, kaldata.com, novini247.com, econ.bg, economic.bg, trud.bg, faktor.bg, pik.bg, pariteni.bg, 3e-news.net,  industryinfo.bg.