logo-right

Екипът на Пенков, Марков и партньори успешно защити Клет България срещу твърдения за нелоялна конкуренция.

24 Ноември 2017

Екипът на Пенков, Марков и партньори успешно защити Клет България срещу твърдения за нелоялна конкуренция.

Екипът на ПМП по Конкуренно право успешно защити Клет България срещу твърдения за нелоялна конкуренция от разпространител на учебници и учебни помагала. Авокат Юра Минчева доказа по безспорен начин липсата на нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК на този така чувствителен и широко обсъждан в публичното пространство пазар, като показа значението на дейността на Асоциацията на Училищата Кеймбридж за по-качествено и интерактивно езиково обучение на учениците. Това Решение на КЗК съпътства текущата либерализация на пазара на учебници в България, като показва ролята на регулатора в този важен за страната ни процес за осигуряване правото на навлизане на нови участници, извън дългогодишните „монополисти”.