logo-right

Обучение на ПМП „Въведение в правото на конкуренция на ЕС”

01 Декември 2017

Завърши курсът за въведение в правото на конкуренция на ЕС, който колегата ни адв. Юра Минчева изнесе пред чуждестранни студенти при международен обмен във Висшe училище по мениджмънт. Подкрепата на образованието е една от важните за ПМП дейности, част от многообразната ни обществена и социална ангажираност. ПМП желае успехи на младите специалисти, както в обучението, така и в професионалната им реализация на европейските и международни пазари.