logo-right

PM&P взе активно участие в най-голямото събитие свързано с компютри, защита на информацията и защита на лични данни в Европа.

06 Февруари 2018

 

Ние не се ограничаваме в нашето познание до най-добрите практики в България, а се водим от световните тенденции, новости и стандарти. По тази причина Специализираният екип за защита на лични данни на PM&P отново участва в ежегодно провежданата в Брюксел, Белгия най-мащабна международна конференция за Компютри, Сигурност и Защита на Личните Данни – CPDP 2018.

Тази година форумът премина под надслова „The Internet of Bodies“, поставяйки акцент върху все по-неизбежните свързаност и обвързаност на човека с технологиите, и споделяне на личните данни в контекста на дигиталния живот.

В продължение на три поредни дни експертите ни адв. Лилия Хаджийска и адв. Румяна Йорданова, начело с ръководителя на работната група по защита на лични данни – адв. Николай Цветанов, дебатираха и обменяха опит със специалисти от различни европейски, азиатски и американски държавни институции и регулаторни органи, правни офиси, както и с представители на лидери в бизнеса, свързани с предоставяни електронни и онлайн услуги.

Колегите ни обсъждаха и трупаха опит и know-how по най-наболелите и актуални теми, предизвикани от GDPR, които ние вече можем да пренесем в нашата практика за защита интересите на клиентите ни при прилагане на разнородните задължения за защита на личните данни, събирани от тях.

Повече информация от мястото на събитието можете да намерите на профилите на Николай Цветанов, Румяна Йорданова и Лилия Хаджийска в LinkedIn.