logo-right

Трите ЕРПта в България светнаха лампата за Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и търсят начин да защитят личните ни данни като организираха среща с КЗЛД

07 Март 2018

Трите ЕРПта в България светнаха лампата за Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и търсят начин да защитят личните ни данни като организираха среща с КЗЛД

 

В разгара на сътресения в сектора, на 02.03.2018 г. по инициатива на енергоразпределителните дружества в България се състоя среща с представители на Комисията за защита на лични данни.

 

Така организираното събитие имаше за основна цел обсъждане и проверка на законосъобразността на обработваните от дружествата лични данни, както и намиране на сигурни средства за защита на личните данни. Разбира се, обърнато бе внимание и на необходимостта от назначаване и обучение на длъжностни лица по защита на личните данни (от англ. DPO).

 

Проявената инициативност от ЧЕЗ, EVN i Енерго-Про може би е в пряка зависимост и с факта, че значителна част от плановите проверки, провеждани от Комисията до момента бяха именно секторно организирани.