logo-right

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и Бургаската търговско-промишлена палата ще проведат на 28 март 2018 г. в гр. Бургас съвместен семинар

23 Март 2018

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и Бургаската търговско-промишлена палата ще проведат на 28 март 2018 г. в гр. Бургас съвместен семинар на тема "Актуални въпроси на задържането на стоки на територията на Република България, нарушаващи права на интелектуална собственост - нормативна уредба, административни и съдебни практики".
 Целта на семинара е да бъдат запознати местния бизнес и митническите служители в Бургас с основните юридически механизми, по които могат да бъдат предотвратявани и санкционирани нарушенията на правата върху интелектуална собственост при вноса на стоки от чужбина, от трети държави извън ЕС, и при продажбата, съхранението или транспортирането на такива стоки в рамките на ЕС.