logo-right

Конференция „Compliance”

main_picture

02 Април 2018

На 27 февруари 2018 г. адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ („ПМП“) взе участие във втората конференция „Compliance”, организирана от Германо – Българската индустриално – търговска камара (ГБИТК) по инициатива на специализираната комисия „Compliance” при ГБИТК.

Адвокат Веляна Христова, старши адвокат в „ПМП“ и член на комисията „Compliance“ при ГБИТК, участва в дискусионния панел по темата „Мерки срещу изпирането на пари“. Темата е актуална поради приемането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари в сила от 29 март 2018 г., който транспонира в българското законодателство изискванията на 4-та Директива за предотвратяване използването на финансовите системи за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Участие по темата „Е-търговия и защита на личните данни“ взе адвокат Николай Цветанов, партньор в „ПМП“ и ръководител на специализирания екип на „ПМП“ в областта на защитата на личните данни.

Повече информация и всички презентации от събитието може да намерите на: http://bulgarien.ahk.de/bg/mitglieder/fachausschuesse/fachausschuss-compliance/programm-mit-rednern/

http://bulgarien.ahk.de/bg/nachrichten/single-view/artikel/die-zweite-compliance-konferenz-in-sofia/?cHash=b1ce7687061198026199502df894ec28