logo-right

„Пенков, Марков и партньори“ - генералаен спонсор на Third annnual ambassadors meeting (Трета годишна среща на Българския форум на бизнес лидерите с посланиците ) състояла се на 16.04.2018 г.

25 Април 2018

„Пенков, Марков и партньори“ - генералаен спонсор на Third annnual ambassadors meeting (Трета годишна среща на Българския форум на бизнес лидерите с посланиците ) състояла се на  16.04.2018 г.

 

Третата годишна среща на БФБЛ бе под наслов „Хората и просперитът на България”. Участници бяха заемащите най-висши ръководни постове в представените организации.  Сред присъстващите бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министърът на външните работи - Георг Георгиев, заместник-министърът на труда и социалната политика - Зорница Русинова, израелската посланичка Н.Пр. Ирит Лилиан. Генералният спонсор на събитието - адвокатско дружество “Пенков, Марков и партньори” бе представлявано лично от г-н Владимир Пенков, старши партньор и Председател на адвокатското дружество. Освен посочените, на престижното събитие присъстваха висши мениджъри на над 30 компании, представители на неправителствения сектор, както и дипломати от над 20 страни.

Срещата бе открита от г-н Ираван - Хира председател на БФБЛ и генерален директор на „Хюлет Пакард Ентерпрайз” и г-н Максим Бехар - член на УС на БФБЛ и президент на ICCO. За съпредседател и водещ събитието бе определена г-жа Ирит Лилиан.

От „Пенков, Марков и партньори“ участваха г-н Владимир Пенков, г-н Светослав Димитров и г-жа Искра Стефанова.

В своето слово г-н Пенков, обърна внимание, че наред с необходимостта от подготовка на квалифицирани и ангажирани кадри, е изключително важно бързо да бъдат преодолени все още съществуващите дефицити, които карат много българи и към момента да търсят своята реализация „навън“. Също така посочи, че все още обществените поръчки често се печелят не от най-добрите. Така също не се въвежда принципът на мълчаливото съгласие и автоматичните лицензии, а държавните и общински служби работят неефективно. Забавя се въвеждането на електронното правителство, както и така необходимата съдебна реформа, която да осигури бързи, професионални, справедливи и предсказуеми съдебни решения и присъди - гарантиращи върховенството на закона. Все още политика и общество не възприемат съдебната реформа като първи приоритет, с оглед да не се допуска никакво външно влияние било от изпълнителна власт, прокуратура, заинтересовани, гражданско общество, медии и други. В заключение г-н Пенков, посочи, че това е пътят да се създаде доверие в институциите и мотивация за успешно предприемачество, което е гаранция България да стане по-добро място за инвестиции, работа и живот.