logo-right

22nd Corporate Governance Conference

main_picture

26 Април 2018

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ („ПМ&П“) взе участие в 22-рата Европейска конференция за корпоративно управление, проведена на 19 април 2018 г. под егидата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тазгодишната тема на форума беше „Корпоративно управление за нова култура за разкриване, прозрачност и борба с корупцията“.

На форума присъстваха над 200 представители на най-високо ниво от Европейската комисия, водещи европейски и международни институции и организации в областта на корпоративното управление, както и на публични компании, а също така и авторитетни европейски експерти от академичната общност и медиите.

Нашият съдружник Светлин Адриянов взе участие в дискусионния панел, посветен на борбата с измамите и съответствието с правилата в корпоративното управление. Светлин Адриянов е водещ специалист в областта на защитата на конкуренцията и картелното право и ръководител на работната група на ПМ&П в тази област, както и ръководител на работния екип в сферата на „комплайънса“. Заедно със Светлин Адриянов в дискусионния панел взеха участие международни експерти в областта, председатели на Федерацията на европейските стокови борси, на Асоциацията на независимите директори на Румъния и др.

В изказването си адвокат Адриянов посочи, като особено важно създаването на цялостна култура на бизнес етика и позитивна и законосъобразна бизнес среда. Светлин Адриянов обърна внимание, че макар значителен процент от участниците в бизнеса както в България, така и в Европа да са малки и средни предприятия, които не са непосредствени адресати на правилата за корпоративно управление, според него, процесът по осигуряване на благоприятна и законосъобразна бизнес среда е двустранен. Този процес освен въздействие върху бизнес партньорите от страна на по-големите предприятия, при които високите изисквания за съответствие се установени на ниво централа, включва също така и възпитаване на общата бизнес етика на всички нива – чрез обучение на кадрите, мениджмънта и т.н. и чрез използване на всички канали за това като особено голям потенциал в тази насока имат организациите на бизнеса и билатералните търговски камари.

Освен от Светлин Адриянов, екипът на ПМ&П беше представен на конференцията също и от адвокат Веляна Христова, която заедно със Светлин Адриянов е член и активен участник в специализираната комисия „Compliance“ на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Повече информация и пълния запис на събитието можете да намерите на:

https://youtu.be/-MpYd4Cba0s

http://www.cg2018sofia.eu/