logo-right

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“ беше домакин на Workshop – Актуални теми от правото

main_picture

10 Май 2018

На 10.05.2018 г. Адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“ („ПМП“) беше домакин на Workshop – Актуални теми от правото, организиран и проведен съвместно с Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК).

Събитието беше открито от Председателя и старши съдружник на адвокатското дружество Владимир Пенков с кратко представяне на основните аспекти на темите и на това какво прави всяка една от тях значима за представителите на бизнеса.

В рамките на мероприятието екипът на „ПМП“ представи на свои клиенти и на членове на ФБТИК следните въпроси:

- Новости в уредбата против изпирането на пари – Презентацията беше представена от Светлин Адриянов, съдружник в „ПМП“, ръководител на работната група на „ПМП“ в областта на защитата на конкуренцията и картелното право и ръководител на работния екип на „ПМП“ в сферата на „комплайънса“, и Веляна Христова, старши адвокат в „ПМП“ и член на работния екип на „ПМП“ в сферата на „комплайънса“. Презентацията на адв. Адриянов и адв. Христова, която беше концентрирана върху водещите изменения в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, породи интересна дискусия относно противоречията между мерките за защита на личните данни и мерките срещу изпирането на пари, както и относно трудностите, пред които българският бизнес е изправен при спазване на двата закона.

- Прекратяване на трудов договор с трудоустроен работник или служител – Презентацията беше представена от Радост Георгиева, старши адвокат в „ПМП“ и член в работния екип в сферата на Трудовото право. Институтът на трудоустрояването касае много работници и служители и работодатели. Според данните от презентацията на адв. Георгиева през последните години броят на трудоустроените лица рязко се е увеличил и в момента възлиза на близо 1 млн. души, които представляват значителен процент от трудоспособното население. Поради това правилното тълкуване и прилагане на документите за трудоустрояване е от огромно значение както за работниците и служителите, така и за работодателите. Темата се оказа от особено голям интерес за аудиторията и даде повод за множество конкретни въпроси в хода на последвалата дискусия.

- Стъпки за съответствие с GDPR – Презентацията беше представена от Лора Георгиева, младши адвокат в „ПМП“ и член на работния екип в сферата на Защитата на личните данни. Презентацията на адв. Георгиева беше насочена към конкретните документи, които трябва да се изготвят, и процедурите, които трябва да се имплементират от всяко едно дружество,  и представляваше една от последните възможности за „сверяване на часовниците“ с оглед наближаващия краен срок за привеждане в съответствие с новите правила.