logo-right

Съдиите по вписванията у нас настояват за създаването на по-добър и работещ имотен регистър

16 Юли 2018

Съдиите по вписванията у нас настояват за създаването на по-добър и работещ имотен регистър

На 6 юли 2018 г. се проведе Експертна Кръгла маса относно съществуващите проблеми на имотния регистър в България и необходимостта от законодателни промени. Съдиите по вписванията настояват да бъдат направени промени в системата на имотния регистър, с които да се повиши сигурността при сделките с недвижими имоти.

Тази идея датира от далечната 1994 г., но и по настоящем не е намерила реализация. През 90-те години системата на регистъра е била ефективна, но сега, въпреки опитите за дигитализация и други оптимизации, тя функционира с много сериозни пропуски.

В момента имотен регистър е разделен на две системи, реална – за търсене по имот и персонална – за търсене по лице. Тези две системи се разделят в зависимост от годината на вписване, както следва: преди 1990 г. и след 1990 г. Така обособени те създават трудности не само за гражданите, но и за длъжностните лица, защото всеки един критерий налага справката да се прави на различно място.

Поради тази причина главната цел е да бъде създадена една обща реална система и база данни, с която да се обедини информацията от 1951 г. до днес. Така всеки гражданин ще може да получи достоверна справка относно имотните партиди и досиетата на имотите по много по-лесен и достъпен начин.

Не на последно място, с оглед нарастващия брой на сделките с имоти, е необходим и по-сериозен контрол върху вписванията. Идеята е да се разширят задълженията на съдиите по вписванията и да има подробна уредба на процедурата и за начина на създаване на предварителни имотни партиди (чл. 64, ал. 3 от ЗКИР) . Наред с това следва да се въведе електронно вписване, като факултативна възможност за защита на гражданите и да бъдат направени промени в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове.

Тези промени ще дадат възможност на гражданите да направят справка за период от над 50 години назад, което ще предостави по-голяма яснота за статута на даден имот и ще създаде правна сигурност на обществените отношения.