logo-right

Young Energy Europe

28 Ноември 2018

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” представи на 19.11.2018 г. пред Германо-Българската индустриално-търговска камара своята концепция за енергийна ефективност и спестяване на ресурси в рамките на Европейската инициатива за опазване на климата - Young Energy Europe. Тази инициатива се организира за първи път в България. В нея участват млади специалисти от различни сфери като енергийни скаути, които преминават обучение по темите енергийна и ресурсна ефективност и мобилност, изследват потреблението на енергия в предприятията, в които работят, и разработват идеи за спестяване на ресурси.

В своя проект на тема  „Резултати от енергийна ефективност на адвокатските дружества“ Вяра Томова и Борис Лазаров – адвокати и енергийни скаути, и техният ментор – Александър Стефанов – съдружник, представиха визията на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ за постигане на енергийна ефективност в офисните пространства и подобряване на работната среда. Темата енергийна ефективност е основна ценност в мениджърската политика на кантората от много дълго време, като мениджмънтът, в лицето на г-н Владимир Пенков, взе активно участие в разработването на проекта.

Като ключови цели по пътя към спестяване на енергийни ресурси, бяха заложени избирането на офис сграда с двойна фасада, която осигурява изолация срещу екстремни температури, вятър, шум, изграждането на самостоятелна вентилационна и климатична система от най-висок енергиен клас, подмяна на халогенните и луминисцентни осветителни тела с LED лампи и не на последно място - въвеждане на компютърно оборудване от най-висок енергиен клас.

Адвокатите представиха на първо място резултатите от реализиране на поставените цели, което започна още през 2011 г. Към настоящия момент, Адвокатското дружество е успяло да намали годишния разход на електроенергия с 30% и да понижи нивото на отделяните въглеродни емисии на годишна база с повече от 85 тона.