logo-right

Участие на „Пенков, Марков и партньори“ в четвъртата годишна среща на БФБЛ с посланиците

17 Април 2019

Участие на „Пенков, Марков и партньори“ в четвъртата годишна среща на БФБЛ с посланиците

Старши съдружникът на “Пенков, Марков и партньори” – Владимир Пенков сподели своята визия за стъпките при присъединяването на България към еврозоната, по време на четвърта годишна среща на БФБЛ с посланиците.

Един от акцентите в изказването му беше поставен върху взаимността в процеса на участие на страните членки в този механизъм и позитивното послание, което страната ни отправя с изразеното желание да стане част и от него. Този аспект от изказването му беше възприет от редица дипломати, които го цитираха и използваха, за да обяснят, че това доказва как след Brexit доверието в Европейските институции се възвръща.

Дискусия протече между отговорния бизнес и ръководителите на над 40 дипломатически мисии. Основната тема беше насочена към “Стъпките за присъединяването на България към еврозоната и предимствата за компаниите у нас”. Събитието беше открито от г- жа Екатерина Захариева – Министър на външните работи, Н. Пр. Г- н Стефано Балди, г-н Максим Бехар и г-н Ираван Хира.