logo-right

Участие на ПМП в Международна научна конференция по проблеми на интелектуалната собственост на 16.10.2019 г. в УНСС - София

15 Октомври 2019

Участие на ПМП в Международна научна конференция по проблеми на интелектуалната собственост на 16.10.2019 г. в УНСС - София

 

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” ще бъде представено на Международната научна конференция на тема „ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“, която се организира по повод 80-годишнината на проф. Божана Неделчева. Конференцията ще се проведе на 16 октомври 2019 г., в гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, в голямата конферентна зала на УНСС.

 

Г-н Йордан Политов, който е повече от 8 години част от екипа на ПМП и притежава почти 14 години практически опит в тази специфична правна сфера, е поканен да изнесе доклад на конференцията, като избраната от него тема е: „Професията „Патентен представител“ и нейното значение“. Докладът цели да представи в синтезиран вид информация за уредбата в действащото международно, европейско и българско законодателство на института на специализирания представител по индустриална собственост в областите на патентите за изобретения, марките и промишлените дизайни. Ще бъде представен и кратък анализ на практическото значение на професията на патентния представител и нейната връзка с правилното  функциониране на системата за закрила на индустриалната собственост и с насърчаването на иновациите.

 

В момента в България масово се подават заявки за регистрация на търговски марки и на други обекти на индустриална собственост, без предварително предприятията да използват специализираните услуги и познания на представител по индустриална собственост, и без да има изградена ясна стратегия и понятие за територията и обема на правната закрила, която се търси с цел развитието и пазарната реализация на конкретния нематериален актив.