logo-right

Адв. Радост Георгиева, адв. Вяра Томова и адв. Мария Пашалиева бяха лектори на семинар в БТПП.

11 Декември 2019

Адв. Радост Георгиева, адв. Вяра Томова и адв. Мария Пашалиева бяха лектори на семинар в БТПП.
 
 
Адв. Радост Георгиева, адв. Вяра Томова и адв. Мария Пашалиева презентираха на тема “Трудова заетост на граждани на трети държави в Република България. Облекчена процедура за висококвалифицирани специалисти” по време на един от поредицата ERIAS семинари, организирани от Българската търговско-промишлена палата. Експертите на Адвокатска кантора „Пенков, Марков и партньори“ фокусираха вниманието на присъстващите върху  изясняването на дефинициите на лицата, които притежават висококвалифицирана заетост по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, както и режимът, при който те могат да упражняват дадена професия. Още от акцентите на презентацията бяха върху допускането на командировани работници и служители от трети страни в България, както и процедурите за събиране на техните семейства на територията на страната.
 
Екипът на „Пенков, Марков и партньори“ има дълбоки познания и богат опит със законодателната рамка, уреждаща заетостта на чужденците в България.  Множеството казуси, разрешени от експертите на кантората съдейства на работодателите, за да развиват бизнеса си и да прилагат успешно схемата за европейска интеграция на пазара на труда на граждани от трети страни.