logo-right

Правните специалисти на „Пенков, Марков и партньори“ допринесоха с експертния си анализ за изготвянето на Doing Business 2020

14 Януари 2020

Правните специалисти на „Пенков, Марков и партньори“ допринесоха с експертния си анализ за изготвянето на Doing Business 2020

 

Благодарение на солидния и доказан опит и знания на адвокатската кантора в областта на корпоративното право, екипът на „Пенков, Марков и партньори“ наскоро беше ангажиран от Световната банка за изготвяне на техните правни анализи за законодателните промени в България и как те влияят на бизнес средата в страната.

 

Екипът на „Пенков, Марков и партньори“ представи експертното си мнение по следните теми:

• Защита на миноритарните инвеститори в България;

• Назначаване на работа;

• Изпълнение на договори.

 

Doing Business 2020 вече е публикувано и обхваща 12 аспекта на корпоративното право, включва също и различни измервания и индекси, които служат като сравнителен атрибут, който съдейства на правителствените структури в техните знания за развитие на регулациите, свързани с инвестиции, назначаване на работа, започване на бизнес, решаване на несъстоятелност и др.

 

Екипът на „Пенков, Марков и партньори“, работил по заданието, включва Николай Цветанов, съдружник, Роман Стоянов, съдружник, Атанас Вълов, асоцииран съдружник, Мария Пашалиева, адвокат, Ана Кръстева, юрист, Венцислав Семков, юрист.

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020