logo-right

Адв. Николай Цветанов избран единодушно за Управляващ съдружник на „Пенков, Марков и партньори“!

main_picture

27 Януари 2020

Адв. Николай Цветанов избран единодушно за Управляващ съдружник на „Пенков, Марков и партньори“!

След внимателна подготовка и след като съдружниците харесаха и одобриха визията и стъпките предложени от адв. Николай Цветанов за по-нататъшно издигане на репутацията на дружеството и диверсифициране на предоставените правни услуги, при съхраняване на принципите, стандартите и всичко постигнато, Николай Цветанов единодушно бе избран за Управляващ съдружник от Общото събрание.

Предложение за това направи адв. Владимир Пенков, Председател и Старши съдружник на „Пенков, Марков и партньори“.

Адв. Николай Цветанов ще извършва оперативното управление на дружеството и ще участва заедно с Председателя  в решаването на всички стратегически и други важни въпроси.

Познанията му в областта на търговското и корпоративно право, финансите и банките, в нови области като защита на личните данни и мерките срещу изпирането на пари, и най-вече енергията, всеотдайността и пълната интеграция в рамките на дружеството, са важни и обещаващи предпоставки за даване на нови импулси за развитието на дружеството.

Legal 500, Chambers & Partners, IFLR 1000 и други престижни правни директории признават и оценяват постиженията на адв. Николай Цветанов.

Очакваме добрата синергия между Председателя и Старши съдружник Владимир Пенков, Управляващия съдружник Николай Цветанов и съдружниците да бъде основата за по-нататъшно успешно развитие на дружеството.