logo-right

Винер Щетише придоби непряко участие във финансовата група „Ти Би Ай Ейч”

06 Април 2006

След получаване на разрешения с активното правно съдействие на Пенков, Марков и партньори от българските Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за финансов надзор, заедно с разрешението на Европейската комисия и съответните регулаторни органи в другите засегнати от сделката държави, Винер Щетише Алгемайне Ферзихерунг Акциенгезелшафт, Австрия [Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Austria] успешно придоби непряко акционерно участие в Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп Н.В., Холандия [TBIH Financial Services Group N.V., the Netherlands], посредством закупуването на 40% от капитала на мажоритарния акционер на последното Кардан Файненшъл Сървисиз Б.В., Холандия [Kardan Financial Services B.V., the Netherlands]. По този начин, австрийската компания, която до този момент притежава застрахователната и животозастрахователната компании „Български имоти”, засили сериозно присъствието си на българския пазар на финансови услуги, тъй като към групата на „Ти Би Ай Ейч” в България принадлежат застрахователните компании „Булстрад” и „Булстрад живот”, пенсионно-осигурителната компания „Доверие”, „Ти Би Ай Кредит”, „Ти Би Ай Лизинг”, инвестиционният посредник „Ти Би Ай Инвест”, управляващото дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” и др. Освен в България, групата на „Ти Би Ай Ейч” развива дейност и на финансовите пазари в Русия, Украйна, Хърватска, Сърбия, Румъния, Грузия и др.