logo-right

Защита на правата на кредитополучателите при взимане на потребителски кредит

17 Март 2020

На 4 март в интервю за Bloomberg TV, г-н Николай Цветанов, управляващ съдружник в „Пенков, Марков и партньори“ и председател на „Асоциацията за отговорно небанково кредитиране“ (АОНК), коментира темата за защита правата на кредитополучателите по договор за потребителски кредит.

Г-н Цветанов обсъди значението на стандартния европейски формуляр като документ, който задължително следва да бъде предоставен на потребителя преди сключването на договора за потребителски кредит. Този формуляр няма обвързващ характер за потребителя, а целта му е да позволи на последния да се запознае с всички такси и условия по кредита си и да сравни предложения от различни компании. Ето защо, както г-н Цветанов отбеляза, този документ е с изключителна важност и трябва внимателно да бъде разглеждан.

 Други теми на фокус по време на дискусията бяха необходимостта от финансово планиране, а именно т. нар. „семейно бюджетиране“, както и годишният процент на разходите по договор за кредит. Ролята на организации като АОНК за въвеждането на етични правила и практики в областта на кредитирането беше изтъкната като значителна, особено при избор на надежден кредитор. Като доказателство за лоялността на членовете на АОНК към техните потребители беше отбелязан ниският процент на т. нар. „лоши кредити“. Логично, ниският процент на лоши кредити свидетелства и за една добра комуникация между потребител и компания, към което следва да се стремят всички дружества, предоставящи потребителски кредити.

Г-н Цветанов даде и определени насоки за по-добро разчитане на статистиката на Българската народна банка за потребителските кредити предвид някои погрешни разбирания, които се разпространяват в медийното пространство.

Повече подробности по темата можете да намерите на:

https://www.bloombergtv.bg/novini/2020-03-04/standarten-evropeyski-formulyar-zashtitava-pravata-na-kreditopoluchatelite