logo-right

"Пенков, Марков и партньори" представлява AIG Capital Partners Inc. в придобиването на Българската телекомуникационна компания

10 Септември 2007

AIG Investments, чрез своята компания AIG Capital Partners Inc., придоби 90% дял от Българската телекомуникационна компания от Вива Венчърс Холдинг ГмбХ (“Вива”) и от миноритарни акционери след като получи съответните одобрения от страна на ЕС и други регулаторни органи. Сделката бе успешно приключена на 17 август 2007г. на пода на Българската фондова борса. Стойността на сделката възлиза на 2.77 милиарда лева (около €1.4 милиарда), което е най-голямата сделка в областта на сливанията и придобиванията на компании в България. Пенков, Марков и Партньори участва в качеството си на правен консултант на купувача - AIG Capital Partners, Inc. в това комплексно от правна гледна точка придобиване. Пенков, Марков и Партньори продължава да представлява AIG Capital Partners, Inc. по други правни въпроси след успешното приключване на сделката.