logo-right

„Пенков, Марков и партньори” пред Cоrriere Della Serra

12 Януари 2006

В опит да покаже на италианската общественост ползата от предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз, в интервю за специализирано издание посветено на България на най-популярния италиански ежедневник Cоrriere Della Serra, дадено на 09.01.2006 г., изпълнителният управляващ съдружник на „Пенков, Марков и партньори” и заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата г-н Владимир Пенков представи напредъка на България по отношение изпълнение на присъединителните изисквания. Г-н Пенков посочи, че макар и да съществуват някои неблагоприятни последици за българската икономика от предстоящото присъединяване, 90% от българския бизнес изразяват своята твърда подкрепа, като по-пълната и достъпна информация за критериите, както и инициативния български дух и работоспособност, ще спомогнат за приспособяването към изискванията на Европейския съюз. Според г-н Пенков, обаче, все още са необходими законодателни реформи с оглед подобряване на бизнес и инвестиционния климат в страната, по-специално в областта на данъците и осигуровките, както и по отношение на борбата с организираната престъпност.

Представителите на вестника бяха заинтересувани и от обстоятелствата, че „Пенков, Марков и партньори” издават собствен вестник, разполагат с информационна система, покриваща асоциираните правни офиси в цялата страна, поддържат web страница, единствени в страната имат сключена застраховка „професионален риск” и са първият и единствен засега правен офис на Балканите, сертифициран по ISO, както и от опита в обслужването на италиански компании като Euroil S.p.a., Salini Costruttori S.p.A., Girola, Italstrade, Alenia Aeronautica S.p.A. Беше изтъкнато, че „Пенков, Марков и партньори” се стремят да оказват максимално добра и качествена правна и консултантска услуга, с оглед навлизането на италианския бизнес в България.