logo-right

"Пенков, Марков и партньори" представлява KHS AG, Германия, при учредяването на джойнт-венчъра КХС-Загора АД, съвместно с Холдинг Загора ЕООД

18 Декември 2007

На 12.12.2007г. в офисите на Пенков, Марков и Партньори бяха подписани учредителните документи на КХС-Загора АД, джойнт-венчър между KHS AG, Германия, 100% дъщерно дружество на Klöckner-Werke AG и опериращо като доставчик на всички видове пакетажни и пълначни решения и индивидуални приложения с фокус върху индустрията, произвеждаща напитки и Холдинг Загора ЕООД, Стара Загора, България. Новият джойнт-венчър, притежаващ първоначален капитал в размер на 500 000 лева, ще концентрира своята дейност в областите на рециклиране на машини за пакетажни и пълначни технологии, производство на малки части, производство на транспортни системи и др. Очаква се новото дружество да назначи около 50-100 работници и служители и да достигне в рамките на 3 години продажби на стойност повече от 10 милиона евро. Пенков, Марков и Партньори представлява KHS AG, Германия, който е един от трите водещи производители на пакетажни и пълначни технологии в целия свят.