logo-right

! Коледно тържество на

22 Декември 2007

На 20.12.2007г. в Кемпински Хотел Зографски, София се проведе традиционното годишно Коледно тържество на Пенков, Марков и Партньори. Всички партньори и асоциирани членове на дружеството, както и гости - юристи, оказвали правно съдействие на дружеството присъстваха на тържеството. Общият брой на гостите надхвърли 130 души. Г-н Владимир Пенков, управляващият съдружник, приветства гостите с добре дошли и посочи, че изминалата година е била много успешна за дружеството. Управляващият съдружник обясни процеса на успешна трансформация на дружеството в адвокатско дружество по Закона за адвокатурата. Той поздрави новите 7 партньори във фирмата, като посочи, че дружеството остава и з в бъдеще отворено за нови партньори, които ще бъдат индивидуално оценявани на базата на заслугите и техните професионални успехи и постижения във дружеството. Г-н Пенков също така посочи, че дружеството продължава да бъде изключително конкурентно на пазара на правни услуги и подчерта значимостта на обстоятелството на притежавания от дружеството Сертификат за качество по ISO 9001:2000, както и стриктното спазване на вътрешните правила в рамките на фирмата.