logo-right

Стартира сътрудничество между "Пенков, Марков и партньори" и Стенли Рос Интернешънъл

29 Ноември 2005

На 24 ноември 2005 между президента на Стенли Рос Интернешънъл С.А., Люксембург, г-н Димитриос Зоис и изпълнителния управляващ съдружник на Пенков, Марков и партньори г-н Владимир Пенков бе подписано споразумение за сътрудничество, в чийто обхват попадат приватизационни сделки и инвестиционни интереси в различни инфраструктурни проекти, както и консултиране на българското правителство по въпроси свързани с отношенията на България с Европейския съюз в различни области и предстоящото ни европейско членство. Г-н Димитриос Зоис е почетен консул на Република България в Люксембург.