logo-right

„Пенков, Марков и партньори” участва в кръгла маса по проблемите на енергетиката в Пловдив

16 Януари 2009

На 09 Януари 2009 г. в гр. Пловдив се проведе кръгла маса на тема „Енергетиката и енергийната ефективност – приоритети за устойчиво развитие”. Адвокат Николай Кискинов и Десислав Владимиров от екипа по енергийно право на „Пенков, Марков и партньори” взеха активно участие в проведените дискусии и изнесените презентации. Особен интерес предизвика презентацията на Атанас Папаризов, член на Европейския парламент, който представи основните аспекти Третия енергиен пакет, който предстои да се приеме от Европейския съюз и в частност средствата за повишаване на енергийната сигурност на Европа. Разисквани бяха предизвикателствата, които поставя газовата криза в момента и отражението й върху приемането на Третия енергиен пакет.

Сред експертите в дискусията бяха и представители на Министерство на икономиката и енергетиката, фонд „Енергийна ефективност”, представители от община Пловдив, както и експерти от бизнеса в Пловдивския регион.