logo-right

„Пенков, Маков и партньори” участваха на 6-та Национална конференция – Телекомуникационни технологии и услуги за бизнеса

16 Април 2009

На 2 април 2009 г. адв. Светослав Димитров и адв. Николай Кискинов, от екипа по IT, Медии и Телекомуникации на „Пенков, Марков и партньори”, изнесоха презентация на 6-та Национална конференция – Телекомуникационни технологии и услуги за бизнеса, относно различните правни и практически аспекти на предоставянето на IP телевизия на българския пазар. Основно внимание беше обърнато на развитието на този пазар в страната и нуждата от задълбочаване на сътрудничеството между пазарните участници с цел все по-широкото навлизане на тези нови технологии до потребителите. В проведените по време и след презентацията дискусии с участниците адв. Димитров и адв. Кискинов изложиха вижданията си пред колегите си от сектора на информационните технологии.

Поканата за официално участие в този най-голям форум, отправена до „Пенков, Марков и партньори” от организаторите IDG е признание за високото ниво на експертиза на нашите адвокати в сферата на информационните технологии.