logo-right

Конференция по проблемите на Търговския регистър се проведе в Стара Загора, отново с участието на Пенков, Марков и партньори

21 Ноември 2009

На 20 ноември 2009 г. адвокат Владимир Пенков, Управляващ съдружник на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” взе участие в поредната кръгла маса посветена на политиките и практиките на Търговския регистър, организирана от Американската търговска камара, в сътрудничество с БТПП, БСК и КРИБ и провела се в гр. Стара Загора.

В събитието участваха представители на Агенцията по вписванията, бизнес средите, съдебната система и др.

Обсъдени и приети бяха препоръките от извършения от екип на Пенков, Марков и партньори” по поръчение на американската търговска камара в България (AmCham) правен анализ на политиките и практиките на Търговския регистър относно подобряване на цялостното обслужването на гражданите и бизнеса от регистъра и уеднаквяване на практиките на длъжностните лица по регистрациите. Също така, бяха обсъдени и идеи за развитието на търговската регистрация, посредством сътрудничество с други регистри в България и в Европейската общност.

Конференцията бе поредна стъпка към подобряването на сътрудничеството и диалога между Търговския регистър и обслужваните от него стопански субекти, подпомагани от бизнес организациите като AmCham, БТП, БСК и КРИБ и основавайки се на извършения от „Пенков, Марков и партньори” правен анализ и препоръките от богатия опит на адвокатското дружество при търговските регистрации.