logo-right

Владимир Пенков, управляващ съдружнил на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” участва в бизнес обяд с Н.П. Джеймс Б. Уорлик – Посланик на САЩ

26 Февруари 2010

На 25 февруари 2010 г. в х. Шератон се проведе бизнес обяд, организиран от Американската Търговска Камара.

Мероприятието се състоя под наслов „Новото икономическо партньорство между САЩ и България – поглед в бъдещето”. Н.П. посланик Уорлик приветства и изнесе реч пред всички над 140 представители на бизнеса и медиите в България. В речта си, посланик Уортлик сподели визията си за стратегическото партньорство между двете страни особено в сферите на икономиката и инвестициите, бъдещето на България в Евро-зоната, информационните технологии, биотехнологиите, възобновяемите енергийни източници и енергийната сигурност.

Като ръководител на екипа по енергийно право на „Пенков, Марков и партньори”, aдвокат Пенков взе активно участие в проведената след речта на посланик Уорлик дискусия, по време на която бе поставен акцент върху прозрачността в енергийния сектор, която гарантира сигурност на доставките, улеснява прилагането на ефективни стратегии за диверсификация, намалява корупцията, подпомага налагането на конкурентни цени и насърчава преките чуждестранни инвестиции.