logo-right

Има ли нови пазарни правила?

10.04.2020

Широкото разпространение на COVID-19 продължава все по-осезаемо да засяга физически лица и компании по целия свят. Пандемията и наложените в тази връзка самоизолация и ограничено право на придвижване на значителна част от населението не само в България, представляват изключително сериозно предизвикателство за установените бизнес модели, включително и в контекста на нарушените канали за доставка, съчетани със свръхпотребление на определени стоки от първа необходимост и значително понижен интерес към стоки и услуги, които нямат такава характеристика. Предприятията от редица стопански сектори са изправени пред спад на приходите, което може да доведе до дискусии сред конкурентите по въпроса за възможните мерки за справяне с настъпващата криза.

И макар икономическите условия рязко и чувствително да се промениха, Комисията за защита на конкуренцията недвусмислено даде да се разбере, че ще остане бдителна за всяко потенциално вредно антиконкурентно поведение от тези пазарни участници, които могат да се стремят да се възползват от потребителите и/или бизнеса по време на тези извънредни обстоятелства.
Ето как, и независимо от изразената от Комисията за защита на конкуренцията готовност да възприеме по-снизходителен подход по отношение на временни и пропорционални координирани мерки, възприети от участници на пазара с единствената цел да се избегне недостиг на стоки от първа необходимост и да се осигури достъпността им (включително на конкурентни цени) до най-широк кръг потребители, пазарните участници чрез свои действия за сътрудничество или комуникация с конкурентите могат да предотвратяат, ограничат или нарушат конкуренцията:
• обменът или разкриването на чувствителна от конкурентноправна гледна точка информация като бизнес стратегия и ценови намерения остават забранени и в условията на извънредно положение;
• въпреки че Комисията за защита на конкуренцията обърна внимание на производителите, че чрез определянето на максимални цени за препродажба могат да противодействат на препродажбата на продуктите им на прекомерно високи цени, определянето (фиксирането) на цените или споделянето на пазари, клиенти и / или територии между конкуренти разкриват сериозен риск от нарушение и в извънредната ситуация;
• незаконни могат да бъдат споразуменията между конкуренти, ако в тях се предвижда забрана да се сключват договори или те да се сключват само при определени условия;
неоснователните откази за доставка на определени лица за сметка на други могат да представляват незаконна злоупотреба с господстващо положение, дори ако това господстващо положение е установено за кратък период от време и поради недостиг на определени стоки.
 
Всички ние, като участници в една световна бизнес свързаност, вследствие извънредната обстановка сме изправени пред нова икономическа реалност, към която трябва да се приспособим. Цената за това обаче по никакъв начин не бива да бъде каквото и да е нарушаване на установените правила за конкуренция. Защото въпреки въведеното в страната извънредно положение, сегашната ситуация не осигурява имунитет на бизнеса срещу законовите правила в областта на конкуренцията и Комисията за защита на конкуренцията няма да се поколебае да упражни правомощията си при установяване на индикации за несъобразяване с тях.
 
 
Горното предоставя обща информация, свързана с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като не е изчерпателно и служи за ориентир при тълкуване на новостите към 8 април 2020.
За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас на: lawyers@penkov-markov.eu.
 
Екипът на „Пенков, Марков и партньори“