logo-right

PM&P публикува статия в PLC Doing Business in … Handbook 2010

И тази година, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” бе поканено да допринесе, като ексклузивен автор за България, към Doing Business inHandbook 2010. Изданието се публикува от Practical Law Company съвместно с LEX MUNDI, водещата световна организация на независими юридически фирми, чийто член за България е „Пенков, Марков и партньори”.

Целта на изданието е да представи правната система на 73 юрисдикции из цял свят и закони, които са от ключово значение за чуждестранни компании опериращи в тях.

Статията бе изготвена от управляващия съдружник на дружеството, адв. Владимир Пенков, и адв. Светлин Адриянов, партньор.

Doing Business in Bulgaria 2010