logo-right

Интервю с Insight Publications Forbes Magazine

На 21.03.2006 г. сп. Insight Publications Forbes Magazine направи интервю с г-н Владимир Пенков, като особен интерес бе проявен към изграждането на „Пенков, Марков и партньори”, като водеща правна кантора в България и свързаните с това мениджмънт, професионална застраховка, вътрешни правила на работа, придобито ISO 9001 и HR политика. Г-н Пенков изтъкна, че въпреки някои слабости в съдебната система, България приемайки нов Наказателен Кодекс, променяйки Конституцията за осигуряване независимост на властите и възможността за придобиване на земя от чужденци, полага значителни усилия в насока необходима реформа. За това говорят също и въвеждането на частното изпълнение, хармонизация на правилата по защита на конкуренцията, както и транспарентността при държавните поръчки.

Г-н Пенков също така посочи, че в България е налице значително ниво на защитата на инвестициите, като това, заедно с новите пазарни възможности и политиката на правителството за улесняване на инвестициите, на фона на стабилния ръст на икономиката през последните години, създава добър инвестиционен климат в България.