logo-right

Николай Цветанов – младши партньор в ПМП, коментира пред Bloomberg TV Bulgaria развитието на кредитния пазар в България и доклада на БНБ

Нашият колега и ръководител на работната група, обслужваща небанковите финансови институции, коментира в интервю по Bloomberg TV Bulgaria, в предаването „В развитие“ със Свилен Колев, развитието на този конкретен сегмент от кредитния пазар в България, както и заключенията на БНБ в обявения в началото на месеца в Доклада за прегледа на качеството на активите и стрес теста на българската банкова система.

Николай Цветанов, който е и председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК), която обединява най-активните участници на този пазар, предостави задълбочена информация за пазара, резултат от проучването на АОНК.

Според Николай Цветанов кредитният пазар едва сега достига нивата от 2011 г., но се наблюдава тенденция за растеж на пазара като цяло, в това число и на микрокредитирането, като всъщност истински активните участници на пазара на бързи кредити са не повече от 40.

Отчетената през последните години тенденция за повишаване на процента на онлайн кредитирането се запазва и през тази година, като очакванията на Николай Цветанов са онлайн сегментът да се засили, но вероятно и конвенционалното кредитиране ще запази значителния си обем.

http://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2016-08-17/kakvi-sa-tendentsiite-na-pazara-na-barzi-krediti