logo-right

Светослав Димитров дискутира тенденциите на развитие на ВЕИ производството в телевизия Bloomberg

В предаването „Светът е бизнес“ Светослав Димитров, партньор в Пенков, Марков и партньори, коментира наличието на всички предпоставки за нов тласък на инвестициите във ВЕИ производството в Европа и останалата част от света, както и новите предизвикателства пред енергийните системи.

Една от основните предпоставки за подобен тласък е големият спад в цената на компонентите за изграждане на фотоволтаични централи, което е довело в някои държави до себестойност на произвежданата от тях енергия, която е дори под нивата на себестойността на енергията, произвеждана от твърдо гориво.

Другата предпоставка е свързана с новите цели на Европейската комисия, които намериха изражение в осемте й законодателни предложения, целящи не само да осигурят достигането на 40% намаление на емисиите от въглероден диоксид до 2030 г., каквато е заложената цел и в споразумението от Париж за климата, но и да трансформират начините за стимулиране на ВЕИ, както и ограничаване на замърсяващите производства.

Предложенията съдържат мерки, които следва да доведат до по-висока енергийна ефективност и повече пазарни взаимоотношения в енергийния сектор. ВЕИ ще трябва директно да се конкурират с другите енергийни технологии, но в по-добра за тях среда, тъй като върху въглищната енергетика ще се струпват все повече изисквания за екологичност.

Светослав Димитров обсъди и предизвикателствата, които предстоящите промени носят за електропреносните предприятия и сегашните електрически мрежи, както и необходимостта от изграждането на умни мрежи (smart grid), но и от промяна на съществуващите бизнес модели в енергетиката.

Повече можете да видите на следния линк: http://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2017-01-04/rozovoto-badeshte-na-energiyata-ot-vei