logo-right

Нашият колега Николай Цветанов в интервю за БТВ

Работодателят участва в схемата 60/40, ако е заплатил възнаграждения и осигуровки:За да има право работодателят да получи обратно от държавата тази форма на държавна помощ, той следва да е заплатил както възнаграждението на работника и служителя, така и всички допълнителни осигуровки“ сподели в интервю за БТВ адв. Николай Цветанов, управляващ съдружник в адвокатска кантора „Пенков, Марков и партньори“.

Относителната тежест на сумите предвидени от държавата спрямо това, което работодателят следва да заплати във връзка с осигуровките са по-скоро близко до схемата 40/60, а не 60/40. Този вид държавна помощ е форма на солидарност поради две основни причини: да се даде възможност работодателите да запазят работниците и служителите си и да се ограничи притока на кадри към трудовата борса, тъй като тогава държавата ще трябва да поеме доста по-голяма част от тези 60%.

За повече информация, моля, последвайте линка.