logo-right

10.02.2014

10 Февруари 2014

Оптимистична нагласа за бизнеса през 2014 г.

Началото на годината бележи ръст в оптимистичните нагласи на предприемачи от всички сектори на икономиката - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Спрямо декември общият показател за бизнес климата през първия месец на 2014 г. се повишава с 4.6 пункта, като мениджърите очакват до средата на годината състоянието на компаниите им да се подобри, а производствената активност да се повиши.

Най-голямо е подобрението в сферата на строителството - с 6.6 пункта. Като основна причина  се посочвaт по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за състоянието на фирмите им. Тенденцията през следващите шест месеца е за активизация на дейността на строителните предприемачи, което ще доведе до увеличаване броя на поръчките и разширяване на пазарните позиции.

(Източник: в-к Дневник)