logo-right

11.02.2014

11 Февруари 2014

Европейски пари за иновации

Над 200 български компании ще получат финансиране като участници в процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“, част от Oперативна програма "Конкурентоспособност". Общата стойност на проектите възлиза на 357 млн. лв. и основната част от тях са за въвеждане на нови продукти в производство.

Участие в процедурата взимат микро- и малки, средни и големи предприятия от различни браншове, като до средата на миналата година са подадени около 800 проектни предложения. Първоначално предвидените средства възлизат на малко над 88 млн. лв. Впоследствие обаче бюджетът се увеличава няколкократно, достигайки сумата от 231 млн. лв.

Чрез подобно финансиране на българските компании се дава възможност както да развият бизнеса си и да създадат нови работни места, така и да повишат качеството на предлаганите продукти и да навлязат на международния пазар.

(Източник: в-к Капитал)