logo-right

05.08.2014

05 Август 2014

Българска фабрика увеличава значително производството си

Корадо България значително е повишила производството си на панелни радиатори в сравнение с миналата година. Дружеството увеличава производствения си капацитет в България, част от 5-годишната инвестиционна програма за модернизиране на предприятието. За да се осъществи модернизацията, ще се разчита не само на мажоритарния собственик, но и на местните инвеститори, които могат да се включат в процедура по увеличение на капитала.

Наблюдава се значителен ръст както на общите продажби на компанията, така и на тези към страните от Европейския съюз, като сред целите на предприятието за 2014-та година са повишаване на продажбите на местния пазар, който произвежда голяма част от продукцията на компанията.

(Източник: в-к Капитал)