logo-right

12.08.2014

12 Август 2014

Магистрала „Тракия“ се отразява положително върху бизнеса

С настъпващото оживление на имотния пазар и динамичното развитие на инвестиционните проекти, ефектът от завършването на магистрала „Тракия“ вече започва да се усеща. Предимствата, които дава първокласният път, се забелязват най-вече в сферата на туризма, обработката на товари и индустриалните имоти, като първите големи проекти вече са факт.

В дългосрочен план се очаква броят на инвестициите в обекти, намиращи се в близост до магистралата, да се увеличат значително, което ще се отрази благоприятно на бизнес средата в съответните региони от страната.

(Източник: в-к Капитал)