logo-right

22.10.2014

22 Октомври 2014

Български производител на хумус открива нов цех за 2.4 млн. лв.

Компанията “Вернада” открива нов цех за производство на хумус, като инвестицията в него възлиза на 2.4 млн. лв, част от които са осигурени по европейската програма за развитие на селските райони.

Към момента компанията изнася продукцията си в пет държави и планира да разшири бизнеса си в следващия месец. Най–голям е износът за Румъния, следвана от Полша, Кипър, Франция и Испания, като до края на ноември се очаква финализирането на договор за износ и към голяма част от балтийските държави.

Интересът към здравословни продукти като хумуса постоянно се увеличава. България разполага с необходимите предпоставики за разширяване на бизнеса в този сегмент, тъй като предоставя много добри условия за затворен производствен цикъл.

(Източник: в-к Капитал)