logo-right

23.10.2014

23 Октомври 2014

Американска софтуерна компания разширява звеното си в България

Една от големите американски софтуерни компании – VMware, разширява звеното си в България. Предстои откриване на нов център за професионални услуги и интеграция, като едновременно с това съществуващият вече развоен център ще увеличава персонала си.

Разширяването на компанията се дължи както на талантливите специалисти, работещи в развойния център, така и на факта, че именно в България се разработва основната част от продуктите за управление.

България се превръща в основна дестинация за инвестиции в софтуерната индустрия и се очаква сектора да продължи да се развива с главоломни темпове.

(Източник: в-к Капитал)